huzar francuski

Bardzo podobają mi się obrazy olejne, inspirowane pracami wielkich klasyków malarstwa, takich jak Alfred Wierusz Kowalski! Jedną z takich kompozycji artystycznych, jest obraz ukazujący huzara francuskiego! Klasyczna scena kompozycyjna, przedstawiająca żołnierza odpoczywającego u boku własnego konia. Obraz inspirowany malarstwem Wojciecha Kossaka. Piękna kolorystyka i niepowtarzalna scena tematyczna, bardzo przemówiły do mojej wrażliwości!

W malarstwie współczesnym, rzadko możemy zaobserwować podobne wątki tematyczne. Obrazy nowoczesne, skupiają się na innych kompozycjach, obrazują nieco odmienne od klasycznych, sceny i motywy. Obrazy olejne zawierające tematykę podobną do powyższej, z huzarem francuskim, należą głównie do prac inspirowanych dziełami mistrzów!

huzar_francuski