style w malarstwie olejnym

W malarstwie współczesnym i klasycznym, istnieje szereg styli artystycznych. Każdy obraz, czy kompozycja malarska, zawiera się w jednym z poszczególnych styli i nurtów. Prawie każda galeria obrazów, zajmująca się promocją artystów i sztuki oraz sprzedażą obrazów olejnych, skupia w swoich zbiorach, prace malowane w różnych, odmiennych stylach. Różnią się one od siebie techniką i sposobem wykonania, nastrojem, sposobem odmiennego wyrazu i przekazu artystycznego!

Do najbardziej popularnych styli w malarstwie należą: impresjonizm, ekspresjonizm, realizm, surrealizm, kubizm. Każdy z nich, w inny sposób przekazuje wartości artystyczne, w inny sposób przedstawia motywy i tematy malarskie!